Der er kommet nyt dyreliv til Vindinggård(Klik på billede der så åbnes som PDF i nyt vindue!)
Siden slutningen af 80´erne har Vejle kommune haft en fårebesætning, der har været brugt til naturpleje og senest bekæmpelse af kæmpe Bjørneklo. I foråret 2019 blev det besluttet at afvikle besætningen, da mange af de arealer de kommunale får tidligere har afgræsset, i dag bliver afgræsset af eksterne dyreholdere med forskellige dyrearter afhængig af arealernes plejebehov. Den øvrige del af Mølholm Ådal bliver bl.a. afgræsset med privat dyreholder, der har kvæg.

Denne proces har været løbende gennem årene, og efterhånden har de kommunale får plejet færre og færre arealer. I forbindelse med holdleder Karl Møllers pension, blev det derfor besluttet at afvikle fåreholdet helt. De sidste arealer overgår således også til afgræsning med andre dyreholdere. Ved Vindinggård bliver det fortrinsvis shetlandsponyer eller islandske heste som er fantastiske naturplejere og samtidig er omgængelige dyr.

De gamle fårehegninger var efterhånden udtjente og faldefærdige, og derfor er de blevet skiftet ud med nye hegn med 2 tråde. Derudover er hegnet blevet udvidet på det resterende del af det lysåbne areal, så det også bliver græsset med. Forinden er der fjernet opvækst, som var kommet efter en rydning, der tidligere var foretaget for år tilbage. På stien opføres to klaplåger, så man på en kort strækning skal gå inde i hegningen. Således har dyrene fortsat adgang til vand i åen fra det nye areal, samtidig med at adgangen for færdsel ikke bliver begrænset.

Undervejs har vi haft en rigtig god dialog med Grundejerforeningen, hvor vi sammen har vendt de enkelte tiltag. Vi har dog ikke kunnet gøre noget ved vejret, og selvom vi har ventet længe på opholdsvejr, er det ikke lykkedes helt at styre uden om regnvejrsdagene. Derfor vil der desværre forekomme spor efter maskinkørsel, som dog ikke er værre end de forsvinder igen.

Når dyrene kommer på arealet indbyder vi i samarbejde med Grundejerforeningen Vindinggård til en naturvandring, hvor også den nye dyreholder deltager. Det bliver lidt senere når vejret bliver lidt lunere.
(Udsat indtil videre på grund af situationen med Covid-19)

Opdatering 17.04.2020
Vi kan glæde os over, at der fortsat er dyreliv i vores område, små heste og æsler, og vi kan se folk nyder det og holder afstand, så rigtig fint. Dyrene kom på arealerne her sidst i marts måned. Dyrene har mulighed for at søge læ under træer og buske i hegningen, men det skal være meget dårligt vejr, før de benytter sig af det. Nogle gange søger de læ, når der både er stærk blæst og slagregn, men ved almindelig dårligt vejr, bliver de gerne stående ude i det åbne og stiller sig med halen mod vinden. De har stadig tæt vinterpels, så regn og kulde, når ikke ind til dem. Hvis de fryser, kan man se muskelrystelser, særligt på bagparten. I må gerne sige til, hvis I ser at de fryser, men det vil være højest usandsynligt på denne årstid og med det milde vejr vi har. 
I er velkomne til at ringe til dyrenes ejer Stine Tuxen på 28581100, hvis I har spørgsmål eller bemærker noget der ude på jeres ture.
Se mere i Foto Galleri HER!Venlig hilsen
Lars Bo Nielsen
Projektleder, Skov- og landskabsingeniør | Natur og Friluftsliv
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle