Grundejerlauget Dronning Dagmars Vej
Område: Dækker alle rækkehusene på Dronning Dagmars Vej, i alt 70 parceller. Medlemskab er deklareret for alle ejendomme.

 
 

Bestyrelsen (Opdateret 12.03.2018)
Formand: Anne-Birgitte Bruskin, Dronning Dagmars Vej 16, Tlf. 40 42 80 42
Næstformand: Ulrik Ljungqvist, Dronning Dagmars Vej 15, Tlf. 26 33 34 06
Kasserer: Flemming Petersen, Dronning Dagmars Vej 60, tlf. 22 61 75 68
Sekretær: Lissy Andersen, Dronning Dagmars Vej 52, Tlf. 21 64 80 88
Bestyrelsesmedlem: Susanne Møller-Nielsen, Dronning Dagmars Vej 19, Tlf. 29 68 29 17

Flagudvalg:
Finn V. Jacobsen, Dronning Dagmars Vej 50, Tlf. 21 45 43 01
Flemming Petersen, Dronning Dagmars Vej 60, Tlf. 22 61 75 68
Jørgen Schultz, Dronning Dagmars Vej 41, Tlf. 21 43 41 83
Georg Ladegaard, Dronning Dagmars Vej 23, Tlf. 26 63 45 29

Reviderede vedtægter den 4. oktober 2005 [PDF]
Referat fra Generalforsamlingen, tirsdag den 20. februar 2018  [PDF]